Dykkerarbejde

Hos Dansk Bro- & havebyg råder vi over erfarent og veluddannet personale til udførelse af alle opgaver under vand. Vi udfører bl.a. inspektioner, tykkelsesmålinger, støbning, skæring og svejsning samt bjærgning af sunkne både. Vi foretager desuden tilstandsvurderinger af havnekonstruktioner og dykkerinspektioner. Hertil kommer diverse former for entreprenørrelateret arbejde, fx udskiftning af anoder, skærings-og svejseopgaver samt betonstøbning af gamle stålspuns.

Har du en opgave for os?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af
jeres behov og et tilbud på opgaven.

Kontakt os