Havnearbejde og
kystsikring

Havne- og moleanlæg

Hos Dansk bro- & havnebyg har vi en bred forståelse og erfaring indenfor de komplikationer der måtte være med at nybygge, udvide eller renovere havneanlæg. Vi er særdeles opmærksomme på at alle havneanlæg påvirkes af havets- og tidens tand, og dette udmønter sig ved løbende vedligeholdelse og forbedringer, som kan forlænge havneanlæggets levetid markant. Hos Dansk bro- & havnebyg er vi eksperter i at varetage alle dele af processen. 

Kystsikring

Klimaændringer vil i fremtiden forøge trykket på de danske kyster med stigende risiko for erosion og oversvømmelse til følge. Hos Dansk bro- & havnebyg gør vi med stor erfaring brug af adskillige metoder til at beskytte sig imod havets indtrængning, samt ødelæggelser af vores kyster og havneanlæg.

Høfder

Høfder er konstruktioner, der typisk er opbygget af sten, og placeret vinkelret på kystlinjen.

Høfder har det primære formål at beskytte imod den naturlige tilbagerykning, der sker langs de danske kyster

Skråningsbeskyttelse

Skråningsbeskyttelse er en konstruktion, der typisk er opbygget af sten og anlagt op ad en kystskrænt eller klit som værn mod påvirkninger fra havet. Skråningsbeskyttelser bygges oftest på kyster, der trækkes tilbage, hvor deres primære formål er at hæmme havets nedbrydning af klitten eller skrænten.

Har du en opgave for os?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af
jeres behov og et tilbud på opgaven.

Kontakt os